Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen i Sønderborg Lærerkreds 2016-2018
Ny styrelse

Annette Van Buren

Kredsformand

Forhandling - Repræsentationer - Afsked

Tlf: 61302632
E-mail: anbu@dlf.org

Peter Lyck-Damgaard

Næstformand

Løn - Forhandling - Repræsentationer - Medsystemet - FTR - CMU - HMU

Tlf: 27903974
E-mail: peld@dlf.org

Stig Kabell Nissen

Kasserer

Medlemssystemet

E-mail: skni@dlf.org

Jens Jørgensen

Kredsstyrrelsesmedlem

Arbejdsmiljø udvalg - Pension - Fraktion 4 - CMU

E-mail: jejo@dlf.org

Nanna Stryhn-Johnsen

Kredsstyrelsesmedlem

Barsel - Pædagogisk udvalg - Kontor

E-mail: nbst@dlf.org

Sten Otterstrøm

Kredsstyrelsesmedlem

Pædagogisk udvalg

E-mail: stot@dlf.org

Dorthe Ovesen

Kredsstyrelsesmedlem

Sagsbehandler - Kontorleder

E-mail: dove@dlf.org