Arbejdstid

Alle_096 2013 06 04 DLF Skole 018

I Sønderborg har vi et administrationsgrundlag, som er en køreplan for implementering af Lov 409 i Sønderborg Kommune. Administrationsgrundlaget er resultatet af et samarbejde mellem kreds og kommune. Det blev vedtaget i 2014 og er revideret i 2016.  På denne side kan du se indledningen, et aftalepapir, som er en hensigtserklæring om samarbejde parterne imellem samt den pressemeddelelse, som er udsendt i forbindelse med politisk behandling af de to ovennævnte dokumenter.