Nyhedsbrev juni 17

Nyhedsbrev, juni 2017

Kære medlem

Hermed det sidste nyhedsbrev fra Sønderborg Lærerkreds i dette skoleår. Ferien står for døren, selvom vejret ikke er specielt sommerferieagtigt, men forhåbentligt er der mere sol på vej.

Ferieregler
I Sønderborg har vi kollektiv ferielukning i ugerne 28, 29 og 30. De kolleger, der ikke var ansat i Sønderborg Kommune i kalenderåret 2016 og dermed ikke har optjent ferie ved Sønderborg Kommune, skal være ekstra opmærksomme. På kredsens hjemmeside http://kreds91.dk/loen-og-job/ferie kan du læse om, hvordan du skal forholde dig som henholdsvis nyuddannet og nyansat. Især de, som ikke har optjent retten til ferie med løn, skal sætte sig grundigt ind i reglerne, da man ellers risikerer at stå med en meget trist lønseddel, når vi kommer frem til 1. august – og det er ikke muligt at ændre på noget med tilbagevirkende kraft!
Er du omfattet af ovenstående og i tvivl om, hvad du skal gøre, så kontakt kredsen.

Sygdom i ferien
Bliver du syg i ferien, er der mulighed for at få erstatningsferie, men det kræver, at du opfylder nogle kriterier, som du også kan se på kredsens hjemmeside. Du skal bl.a. sygemelde dig og det er ikke nemt, når skolen er lukket. Derfor er det vigtigt, at der er en kendt procedure på hver skole for, hvor og hvordan man sygemelder sig i ferien. Spørg din TR eller leder, hvis du er i tvivl.

Træffetider i ferien
Kredskontoret lukker den 28. juni klokken 12.00. Vi åbner igen den 9. august til sædvanlig tid. I den mellemliggende perioder er vi til at få fat i – men helst kun for henvendelser, som absolut ikke kan vente til efter ferien.
Har du brug for at tale med kredsen i ferien, skal du gøre følgende:
Skriv en mail til 091@dlf.org og efterlad navn, telefonnummer samt et hint om, hvad sagen drejer sig om. Så vil du blive ringet op ved førstkommende lejlighed. Det er formand og næstformand, der har vagten i ferien og vi tjekker derfor vores mail med ujævne mellemrum.

Rekruttering
På langt de fleste skoler har man nu ansat lærere til næste skoleår, men der er stadig skoler, der mangler lærere. Det skyldes bl.a. at nogle har fået stillinger andre steder. Det har overordnet set ikke været noget problem at rekruttere lærere til Sønderborg Kommune, men nogle skoler har haft flere ansøgere end andre.
Efter ferien vil der således være en del nye ansigter på skolerne og de skal naturligvis have den bedste start på deres lærerliv i Sønderborg. I denne uge holder kredsen derfor møde med forvaltningen om, hvordan vi kan hjælpe især de nyuddannede kolleger godt i gang.

Skolebesøg
I maj og juni har kredsstyrelsen været på besøg på en række af vores skoler og fulgt undervisningen. Foreløbig har Nydam, Humlehøj, Ulkebøl, Augustenborg, Lysabild, Kløverskolen, Hørup og Nordals haft besøg. Efter ferien kommer turen til resten af skolerne samt UU og PPR.
Det har været en rigtig god oplevelse for os at komme ud og besøge jer. Alle steder er vi blevet taget godt imod.
I forbindelse med besøgene har vi lavet opslag på vores Facebook-side. Også det har vi fået meget respons på. En del medlemmer melder tilbage, at de er glade for, at vi også husker, at der er flest tilfredse elever i Sønderborg og det er der, fordi lærerne udfører deres arbejde samvittighedsfuldt og professionelt. Det er også det, vi har oplevet på vores rundtur på skolerne.
Personligt er jeg vendt tilbage fra mine besøg med stolthed over at repræsentere en faggruppe, der er så dygtig. Den slags oplevelser kan man aldrig få for mange af, så jeg glæder mig til de næste besøg.

App
Danmarks Lærerforening har udviklet et dialogværktøj, som stilles til din rådighed.

Formålet med dialogværktøjet er at visualisere den resterende forberedelse, når der er sat tid af til undervisning og øvrige opgaver, som du forventes at udføre. Dialogværktøjet skulle gerne være så enkelt at tilgå, at det med de indbyggede forklaringsknapper kan bruges direkte af alle. Dialogværktøjet tænkes bl.a. brugt til forventningsafstemning, og i den dialog om belastningsgraden, du evt. skal have med din leder efter sommerferien.

Dialogværktøjet tilgås fra adressen: https://dlfweb.dlf.org/dialogapp Her kan du oprette dig som bruger via en e-mail med tilhørende kodeord. Når du er logget ind, huskes data fra gang til gang, og du kan tilgå værktøjet fra forskellige platforme (PC, tablet, mobil, mv.). Under hvert enkelt menupunkt har du mulighed for at udskrive. Din TR har på kredskontoret fået en introduktion til værktøjet, så her vil du kunne få hjælp.

Kompetenceudvikling
I de kommende skoleår vil en del af jer skulle kompetenceopgraderes i forhold til 2020-planen (undervisningskompetence i de fag, man underviser i). UC-Syd har, i samarbejde med forvaltningen, udarbejdet 3 forskellige modeller. Den første model består af et fire-ugers forløb med 60 timers undervisning, efterfulgt af et tre-ugers forberedelsesforløb op mod én uges eksamen, hvorefter man har undervisningskompetence - med tilhørende bevis fra UCSYd.
Den anden model er at man tager fire uger med undervisning og så vender hjem og efter en dialog med skolens leder evt. kan få udstedt det, der hedder ”Sønderborg-beviset”. Dette bevis gælder på alle skoler i Sønderborg Kommune og dokumenterer, at man har undervisningskompetencen og derfor kan undervise i faget efter 2020.
Den tredje model er, at man kun tager de sidste 4 uger med eksamen.

Medlemsseminarer 2017
Danmarks Lærerforening afholder efter sommerferien en række medlemsseminarer om OK18. Der søges ”lærere med meninger”- og gerne flere fra samme arbejdsplads, som har lyst til at være med til at formidle budskaber om skolen og lærernes arbejdsliv. På nedenstående link kan du se, hvor de nærmeste kurser er. Som udgangspunkt tilmelder man sig i den region, man tilhører, men passer datoerne ikke, er det muligt at krydse grænsen til en anden region. Kurset arrangeres i samarbejde med DeltagerDanmark.
https://medlem.dlf.org/default.aspx?site=course&func=course.publiclist&titleid=618&topmenuid=1

Er det noget for dig – så hank op i en kollega eller to og tilmeld jer hurtigst muligt. Første kursus er allerede i slutningen af august.

Implementering af helhedsplanen
Helhedsplanen for folkeskoler og dagtilbud er politisk godkendt og de 15 anbefalinger skal nu implementeres løbende henover de kommende år. Kreds 91 har i flere omgange sagt, det er vigtigt at sikre, at lærerne og børnehaveklasselederne inddrages i denne proces og at man husker at prioritere opgaver og resurser, så vi ikke skal have endnu flere arbejdsopgaver oveni dem, vi har nu. Indtil videre er der præsenteret et første oplæg til processen og vi kender i skrivende stund ikke den endelige version. Det er helt sikkert noget, vi kommer til at arbejde med i det kommende skoleår. Vi håber, implementeringen sker på en måde, så man får anbefalingerne lokalt forankret ude på de enkelte skoler og dermed sikrer, at de passer ind i den hverdag og kultur, skolerne har nu. Mere om det efter ferien.

God ferie
Så er der bare tilbage at sige tak for i år -  fra hele kredsstyrelsen. Rigtig god ferie, hvor du end skal tilbringe den. Vi ses igen til august.

Mange hilsner

Annette van Buren
Kredsformand, Sønderborg Lærerkreds

Emner

Målgruppe