Nyhedsbrev juli 2018

 

 

Sønderborg Lærerkreds

Damgade 95 – 6400 Sønderborg - Tlf. 88 20 23 91 – Fax: 88 20 23 90 - Mail: 091@dlf.org – www.kreds91.dk

Nyhedsbrev juli 2018

Kære medlemmer

Kalenderen, hjernen og kroppen siger "FERIE". Vejrudsigten siger "SOL". Et perfekt sammentræf

Lige om lidt lukker vi alle ned og går på velfortjent ferie. Jeg håber, at I vil nyde den, slappe af, gøre det, der gør jer glade og lade op efter et skoleår, der igen har budt på lidt af hvert.

OK18

Som I ved, er overenskomsten tiltrådt. Vi har bl.a. fået en lærerkommission, som går i gang med arbejdet den 15. august. Derudover stiger både de kommunale, regionale og statslige lønninger med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2018. På det kommunale område stiger lønnen syv gange inden 31.3.2021, hvor overenskomsten udløber. Lønstigningen pr. 1. april er 1,1 %. Det betyder eksempelvis, at gennemsnitslønnen for en folkeskolelærer stiger med ca. 380 kr. pr. måned ekskl. pensionsbidrag. Næste lønstigning for kommunalt og regionalt ansatte er 1. oktober 2018.

I Sønderborg stemte 82,70% ja til overenskomsten. Vi havde en stemmeprocent på 88,8, hvilket var landets tredjehøjeste. Vi er glade for, at så mange af jer valgte at stemme og har sendt kage ud til alle arbejdspladser, da alle nåede over de 70%, som plejer at være "kagegrænsen". Vi er klar over, at mange af jer ikke stemte ja i begejstring. Vi ved også, at de af jer, der stemte nej, nu må leve med en overenskomst, I ikke følte, I kunne bakke op omkring. Kredsstyrelsen meldte tidligt ud, at vi respekterer folks holdninger, uanset hvad de måtte være og uanset hvad begrundelsen for et ja eller et nej har været. Uanset hvad, så er vi stadig medlemmer af den samme forening og vi skal kunne rumme, at vi ser forskelligt på tingene. Sådan har det også været ved tidligere overenskomstafstemninger. Selvom resultatet ikke blev en forhandlet overenskomst, som vi havde håbet på, så må vi nu få det bedste ud af situationen og forstå at bruge mulighederne dygtigt.

Jeg havde håbet på, at jeg i dette nyhedsbrev også kunne have fortalt jer, at vi havde indgået en delaftale her i Sønderborg og fortalt jer om den videre proces. Specielt set i lyset af, at Haderslev nu har landet en sådan. Det samme gælder for Tønder, den nyhed blev offentliggjort her til morgen. Desværre er vi endnu ikke så langt, men vi arbejder ufortrødent videre og håber på, at vi kan vende tilbage med positivt nyt umiddelbart efter ferien.

Ferie, sygdom og ferie med løn

Hvis man ikke har optjent retten til ferie med løn, kan man risikere at stå med en meget beskeden lønudbetaling i slutningen af juli. Det undgår man ved at være opmærksom på det inden starten på den kollektive ferie, som er ugerne 28,29 og 30 og så melde sig ledig på første ledighedsdag. Husk, at det ikke er muligt at melde sig ledig med tilbagevirkende kraft. Ovenstående mulighed gælder kun, hvis man er medlem af en a-kasse. Ved ledighed er man til rådighed for arbejdsmarkedet og kan derfor som udgangspunkt ikke rejse ud. Hvis man bliver syg i ferien (ugerne 28, 29 og 30), skal man melde sig syg. Retten til erstatningsferie indtræder først, når man har sygemeldt sig. Derfor er det vigtigt, at man ved, hvem man sygemelder sig til og hvordan. Som udgangspunkt vil der stilles krav om lægeerklæring (selvbetalt), hvorfor det er vigtigt også at kontakte egen læge på 1. sygedag. Derudover vil man, hvis man sygemelder sig i ferien, få 5 2

karensdage.

Hvis man er sygemeldt inden feriens begyndelse (uge 28) udløses der ikke karens.

Ferielukning

Også på kredskontoret bliver bunkerne og mailstakken langsomt mindre. Vi lukker kontoret onsdag den 4. juli klokken 12.00 og åbner igen den 8- august klokken 9.30. I ferien kan vi kontaktes på mail, hvis det drejer sig om ting, som absolut ikke kan vente til 8. august. Send en mail til 091@dlf.org, skriv evt. et emneord (fx "løn" eller "ferie") samt et telefonnummer, så ringer enten formand eller næstformand tilbage. Vi holder også ferie og tjekker derfor ikke mailen helt så tit som på hverdage, så der må påregnes længere svartid end ellers.

Kredsstyrelsen siger tak for dette skoleår og ønsker jer alle en dejlig ferie.

På kredsstyrelsens vegne

Annette van Buren

Kredsformand, Sønderborg Lærerkreds

Emner

Målgruppe