Nyhedsbrev ultimo juni 2019

 

Sønderborg Lærerkreds

Damgade 95 – 6400 Sønderborg - Tlf. 88 20 23 91 – Fax: 88 20 23 90 - Mail: 091@dlf.org – www.kreds91.dk

Nyhedsbrev ultimo juni 2019

Kære medlemmer

Sommerferien står for døren. Vi ved, I alle er travlt optaget, men håber alligevel, at I vil tage jer tid til at læse dette nyhedsbrev. Især, fordi der er nogle ting, man skal være opmærksom på, fx ved sygdom i ferien.

Ny regering

Vi har i nattens løb fået en ny statsminister og venter nu med spænding på, hvem der skal være undervisningsminister. Der er ikke et egentligt regeringsgrundlag, men en aftale. På kredskontoret søger øjnene straks mod det afsnit, der handler om folkeskolen, og her kan vi se, at man bl.a. påtænker at fjerne de nationale test for de mindste elever og "afsøge muligheden for at sætte de nationale test i bero, indtil de er blevet mere retvisende for elevernes færdigheder". Derudover afskaffes uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse, vejlederindsatsen styrkes, og der gives bedre muligheder for senere skolestart.

Og så bakker man op om den aftale, som DLF og KL har indgået om "Ny start". Det kan jo tolkes på mange måder. Der er ingen forslag til finansiering, som jo er en af de helt store hurdler, når det drejer sig om at skaffe mere luft i systemet.

Inklusionsundersøgelsen

Som tidligere aftalt har vi iværksat en inklusionsundersøgelse blandt medlemmerne. Det er fortsat muligt at svare. Så har du ikke fået det gjort og har du 5-10 minutter inden du går på ferie, så hjælp os med at få en så høj svarprocent som muligt. TR har sendt linket til undersøgelsen ud.

Ferie med løn

Hvis man ikke har optjent retten til ferie med løn, kan lønsedlen i slutningen af juli komme til at virke som en kold afvaskning. Derfor skal man være opmærksom inden vi går ind i ugerne 28, 29 og 30, som er kollektiv ferie i Sønderborg Kommunes skolevæsen, og så melde sig ledig på første ledighedsdag. Husk, at det ikke er muligt at melde sig ledig med tilbagevirkende kraft. Ovenstående mulighed gælder kun, hvis man er medlem af en a-kasse. Ved ledighed er man til rådighed for arbejdsmarkedet og kan derfor som udgangspunkt ikke rejse ud af landet. Ferie og sygdom Hvis man bliver syg i den kollektive ferie (ugerne 28, 29 og 30), skal man melde sig syg. Retten til erstatningsferie indtræder først, når man har sygemeldt sig. Derfor er det vigtigt, at man ved, hvem man sygemelder sig til og hvordan. Som udgangspunkt vil der stilles krav om lægeerklæring (selvbetalt), hvorfor det er vigtigt også at kontakte egen læge på 1. sygedag. Derudover vil man, hvis man sygemelder sig i ferien, få 5 karensdage. Hvis man er sygemeldt inden feriens begyndelse (uge 28), er man ikke omfattet af karens.

Ferielukning

Vi lukker kontoret onsdag den 3. juli klokken 12.00 og åbner igen den 7. august klokken 9.00. I ferien kan vi kontaktes på mail, hvis det drejer sig om ting, som absolut ikke kan vente til 7. august. Send en mail til 091@dlf.org, skriv evt. et emneord (fx "sygdom" eller "ferie") samt et telefonnummer, så ringer eller skriver enten formand eller næstformand tilbage. Vær opmærksom på, at vi også holder 2

ferie og derfor ikke tjekker mail helt så tit som på hverdage, så der må påregnes længere svartid end ellers.

Ændrede åbningstider på kredskontoret i skoleåret 2019/20

Efter sommerferien vil vores fysiske åbningstider ændre sig en smule. Det er, som altid, muligt at booke tider udover åbningstiden. Telefontiden følger åbningstiden. Mandag kl. 9-15

Tirsdag 9-14

Onsdag 9-15

Torsdag 11-15

Fredag 9-13

Medlemsarrangement med Keld Skovmand

Torsdag den 5. september 2019 afholder vi medlemsarrangement med Keld Skovmand, som er forfatter til en del bøger om læringsmålstyring, som han har kritiseret, siden begrebet blev opfundet. Arrangementet finder sted 16.30-18.30 i Dybbølskolens Multihus. Tilmelding til din TR senest 19. august.

Så er der blot at sige GOD OG VELFORTJENT FERIE fra hele kredsstyrelsen.

På kredsstyrelsens vegne

Annette van Buren

Kredsformand, Sønderborg Lærerkreds

Emner

Målgruppe