Nyhedsbrev marts 2019

 

Sønderborg Lærerkreds

Damgade 95 – 6400 Sønderborg - Tlf. 88 20 23 91 – Fax: 88 20 23 90 - Mail: 091@dlf.org – www.kreds91.dk

Sønderborg 29.03.19

Kære medlemmer

Som I nok alle har hørt, skal vi i næste uge ud i en afskedsrunde. Det sker på tirsdag den 2.4.19 og jeg er sikker på, at både jeres ledere og TR har informeret om situationen på jeres egen skole og den proces, som sættes i gang, så snart de interne forflyttelser er på plads. Dette sker tirsdag morgen. Nogle skoler bevarer status quo, enkelte skal modtage nye kolleger, men for 6 skolers vedkommende skal der forflyttes/afskediges kolleger.

Det er ganske voldsomt at skulle sige farvel til så mange – i skrivende stund drejer det sig om 14 fastansatte. Erfaringsmæssigt vil der komme stillinger løbende, vi er en stor organisation med mange ansatte og der er altid nogen, der bliver gravide, flytter væk, får andet arbejde eller vælger at gå på fx efterløn. Men det er første gang i lang tid, at vi ikke selv kan rumme de overtallige lærere andre steder og dermed må skride til afsked.

Kredskontoret holder af denne årsag ekstraordinært åbent på tirsdag den 2.4.19 frem til omkring klokken 17.00. Herudover kan vi kontaktes ved at sende en mail til 091@dlf.org. hvor man angiver, at man gerne vil ringes op. Så vil vi tage kontakt til jer hurtigst muligt.

 

Generalforsamling 2019 Årets generalforsamling blev afviklet den 13. marts. Referatet kan findes her http://www.kreds91.dk/media/12259646/referat-ag-gf19.pdf

På generalforsamlingen annoncerede jeg, at vi den 5. september 2019 har lavet en aftale med Keld Skovmand, som er forfatter til en del bøger om læringsmålstyring, som han har kritiseret, siden begrebet blev opfundet. Arrangementet starter 16.30 og varer 2 timer. Først i det nye skoleår vil I få nærmere besked om tilmelding, mm. Men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

På styrelsens vegne

Annette van Buren Kredsformand, Sønderborg Lærerkreds

Emner

Målgruppe