Nyhedsbrev september 17

Nyhedsbrev fra Kredsformanden, september 2017

Kære medlemmer

Så er vi i gang igen efter en solfattig dansk sommer og efter vejrudsigten at dømme er vi gået direkte ombord i efteråret. Et efterår, der bl.a. indeholder et kommunalvalg.

 

Kommunalvalg 17

Ved kommunalvalget i 2013 afholdt Sønderborg Lærerkreds en paneldebat med folkeskolen som tema. Det var et meget velbesøgt arrangement og spørge- og kommentarlysten fra de fremmødte medlemmer var stor.

Vi gentager successen, denne gang onsdag den 8. november, 2017 fra 19.00-21.30 (senest) i Dybbølskolens Multihus. Der vil senere komme et mere detaljeret program + tilmelding, så vi er sikre på, at der er plads til alle. Vi håber at se rigtig mange til en aften i folkeskolens tegn.

Det er planen, at vi sender 3-5 gode spørgsmål til kandidaterne på forhånd, som de så får mulighed for at forberede sig på. I forbindelse med dette har vi brug for jeres hjælp. Hvilke emner i forhold til folkeskolen er det vigtigt at kende kandidaternes holdning til, før I sætter jeres kryds den 21.november? Vi vil gerne have jeres input, som kan sendes på 091@dlf.org senest ved efterårsferiens afslutning.

Ordstyrer bliver Esben Jensen fra Nydam.

 

Undersøgelse fra Sønderborg Kommune – LÆS DETTE! 

Jeg ved, at mange af jer ofte får tilsendt links til alskens undersøgelser og at det hurtigt bliver noget, man bare springer over. Når jeg gerne vil slå et slag for netop denne undersøgelse, så er det, fordi Sønderborg Kommune har sat sig for at afdække, hvor der kan regelforenkles og afbureaukratiseres, så kerneopgaven kan komme mere i fokus.

Derfor har alle ansatte fået tilsendt et link til et spørgeskema. Her kan man svare på, hvad man finder uhensigtsmæssigt i arbejdsdagen og hvad man oplever som en forhindring for at kunne løse sine arbejdsopgaver. Jeg er sikker på, at I godt kan komme på noget, som passer i de ovennævnte kategorier.

 

Undersøgelse fra Danmarks Lærerforening – OGSÅ VIGTIGT

Der er sendt et spørgeskema ud til samtlige medlemmer omkring medlemmernes arbejdsforhold. Også her er det vigtigt, at svarprocenten er høj og at vi får alles input med. Det er med til at give foreningen et overblik og en indsigt i, hvor indsatserne skal intensiveres fremover. Vi får også et overblik over, hvordan det ser ud kommunerne imellem. Så jeres input bliver brugt aktivt.

 

Nyuddannede og nyansatte

I denne uge havde næstformand Peter Lyck-Damgaard og jeg fornøjelsen af at hilse på vores mange nye kolleger, da vi holdt kursus for nyuddannede og nyansatte lærere i Sønderborg Kommune. Det var, som altid, en fornøjelse. De nyuddannede ser vi heldigvis igen, da vi har indledt et samarbejde med forvaltning og ledere om et forløb på fire moduler for nyuddannede lærere. Det er jeg rigtig glad for, for vi har alle en fælles interesse i, at ”de nye” får den bedste start på deres lærerliv.

Mange hilsner

Annette van Buren

Kredsformand

Emner

Målgruppe