Kontingent

Penge
Nedenfor kan du se hvad du skal betale for at være medlem af Kreds 91. Kontingentet opkræves af DLF månedsvis forud.

Kredskontingent for Sønderborg lærerkreds - KREDS 91

 Fraktion 1 og 2:
 Lærere uden ledelsesfunktioner og børnehaveklasseledere

 Kontingent pr. måned  481 kroner

 

 Fraktion 4:
 Medlemmer på pension eller efterløn

 Kontingent pr. år         1092 kroner

 

 Fraktion 6:
 Særlige medlemmer

 Kontingent pr. år            1194 kroner

Når du går på pension skal du selv gøre Sønderborg lærerkreds opmærksom på, at du skal overføres til Fraktion 4.

Kontingentnedsættelser: Se DLFs hjemmeside om kontingentnedsættelse fx i forbindelse med dagpenge m.v.