Arbejdsmiljøpolitik

Kontor
Arbejdsmiljøpolitik for Sønderborg Lærerkreds

Kredsen skal arbejde for:

- at der på skolerne skabes et arbejdsmiljø, der fysisk som psykisk medvirker til, at lærerne oplever skolen som en god og tryg arbejdsplads

-  at arbejdsmiljøarbejdet på skolerne systematiseres og gøres til en integreret del af skolernes hverdag

- at APV’en bliver en grundlæggende del af skolernes arbejdsmiljøarbejde

- at arbejdsmiljørepræsentanternes faglige viden hele tiden opdateres

- at arbejdstidsaftalen for arbejdsmiljørepræsentanterne sikrer, at de lovpligtige opgaver kan udføres på professionel vis

- at arbejdsmiljørepræsentanternes status styrkes, både i forhold til arbejdsgivere og medlemmer

- at TR og AMR udgør et team, der på skolerne arbejder for at fremme DLF’s holdninger på arbejdsmiljøområdet

- at arbejdsmiljøspørgsmål bliver en integreret del af de lokale arbejdstidsaftaler

Find din arbejds-miljørepræsentant