Nyhedsbrev jul 2018

 

Sønderborg Lærerkreds

Damgade 95 – 6400 Sønderborg - Tlf. 88 20 23 91 – Fax: 88 20 23 90 - Mail: 091@dlf.org – www.kreds91.dk

Julehilsen fra kredsstyrelsen, 18. december 2018

Kære medlemmer

Juleferien nærmer sig og det er en god og tiltrængt begivenhed. Torsdag har skolerne sidste skoledag og kredskontoret lukker i samme forbindelse. Skulle der blive brug for at kontakte kredsen inden den 3. januar, fordi der er noget, der absolut ikke kan vente til det nye år, så kan vi – som vanligt – kontaktes. Dette sker ved at sende en mail til 091@dlf.org. I vil så blive ringet op ved førstkommende lejlighed. Dette forudsætter naturligvis, at I har efterladt et telefonnummer

I onsdags havde Sønderborg Kommune besøg af Per B. Christensen fra Lærerkommissionen. Per tilbragte en dag på Broager Skole, som han selv havde ønsket at besøge, da de vandt en pris for bedste psykiske arbejdsmiljø i 2016. Det var en rigtig god dag, hvor Per fik talt med Trioen (leder, AMR og TR), med TR og leder alene, med skolechefen og med kredsformanden. Alle kom med input til den rapport, som Per skal aflevere ultimo 2019, og som skal danne grundlag for OK21. Kredsen lagde ikke skjul på, at vi ser de manglende resurser/prioritering af resurserne og det pres, det lægger på forberedelsen som den absolut største udfordring. Alle oplevede Per som en yderst behagelig og vidende mand. Han har tidligere udtalt, at han ikke er i lommen på nogen, men at han er folkeskolens mand. Det var også det indtryk, alle deltagerne fik.

Kredsstyrelsen har haft sit sidste styrelsesmøde, hvor vi bl.a. har vedtaget budgettet for det kommende år. Dette vil blive afsløret i forbindelse med generalforsamlingen, som i 2019 finder sted onsdag den 13. marts fra klokken 17.30. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Ligeledes vil vi gerne forvarsle de af jer, som er 93´ere (det er dem med den ikke så sjove pension) om, at vi den 6. februar afvikler et arrangement for denne gruppe omkring efterløn og pension. Det foregår på kredskontoret fra 16.30-18.30. Der kommer en mere formel invitation først i det nye år.

Så er der blot tilbage at ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi ses i 2019.

De bedste hilsner

Kredsstyrelsen i Sønderborg Lærerkreds

Emner

Målgruppe