Nyhedsbrev februar 2020


 
Sønderborg Lærerkreds  
 
Damgade 95 – 6400 Sønderborg - Tlf. 88 20 23 91 – Fax: 88 20 23 90 - Mail: 091@dlf.orgwww.kreds91.dk 
 
 
 
Nyhedsbrev februar 2020
 
Kære medlemmer
 
I dette nyhedsbrev kan du læse om periodeforhandlingerne og den ekstraordinære kongres, om valggeneralforsamling i Sønderborg Lærerkreds og om ferieregler i forbindelse med vinterferien.
 
Allerførst vil jeg dog gerne benytte lejligheden til at sige tak til de af jer, som deltog i vores arrangement med Helle Hein. Det var en god og inspirerende, omend noget kold omgang. Det sidste beklager vi meget, men vi var desværre ikke herre over temperaturstyringen 
 
Periodeforhandlingerne og ekstraordinær kongres I går var der ekstraordinær kongres i Danmarks Lærerforening, med det ene formål at få godkendt Hovedstyrelsens vedtagelse om de kommende periodeforhandlinger. Det skete også, men vi skal ind og betræde ukendt land. Sådan noget sker ikke uden kommentarer. Og dem var der mange af. Kongressen var lukket og dermed er det begrænset, hvad vi kan videregive. Men I kan se vedtagelsen her. https://www.folkeskolen.dk/1587596/kongres-her-er-seks-maal-som-dlf-gaar-til-arbejdstidsforhandlingermed#1589805 (link til vedtagelsen inde i artiklen)
 
Resultatet af periodeforhandlingerne (hvis der kommer et sådant) vil blive sendt til urafstemning blandt medlemmerne af DLF, og til godkendelse i KLs bestyrelse.  Der blev på kongressen spurgt, hvad Plan B er, hvis vi ikke lykkes med periodeforhandlingerne, og/eller resultatet bliver stemt ned. Svaret var, at Plan B er OK21. Der blev fra forhandlernes side ikke lagt skjul på, at man ikke mente, det ville blive nemmere på det tidspunkt – snarere tværtimod.
 
Det blev også meldt ud, at det i forløbet omkring periodeforhandlingerne kan blive nødvendigt at indkalde baglandet igen. Det kan være nye TR-stormøder eller ekstraordinær kongres.
 
Allerede nu er der planlagt et medlemsmøde for interesserede medlemmer. I vores område er der møde på Hotel Europa i Aabenraa den 1.4.20 fra 17.00-19.00. Man tilmelder sig på følgende link /media/13075808/oversigt-over-medlemsmoeder-om-periodeforhandlingen.pdf
 
Generalforsamling 2020 Den 11. marts afholder Sønderborg Lærerkreds generalforsamling på Humlehøj-Skolen kl. 17.30. Der er valg til styrelsen, og vi opfordrer igen de, som brænder for fagpolitik, og for at gøre en forskel for medlemmerne, til at overveje at stille op. I er som altid velkomne til at lave en aftale med en af os herinde, hvis I er interesserede i at høre, hvad en styrelsespost indebærer. Der er ikke kommet henvendelser, siden vi efterlyste kandidater i december-nyhedsbrevet. Derfor er udsendelsen af generalforsamlingsskriftet udsat, så kandidatlisten kommer først ud sammen med den endelige dagsorden til generalforsamlingen, hvilket sker primo marts. Der er derfor stadig tid til at få sit kandidatur med i skriftet. Vi skal modtage dette senest 27.02.20, så vi kan nå at få det med.
 
Sidste år vedtog vi på generalforsamlingen, at vi ved det kommende valg ville reducere styrelsen fra 7 til 6 medlemmer.  Pt har fem af de nuværende medlemmer af styrelsen tilkendegivet, at de ønsker at genopstille, mens to ikke genopstiller. 
 
Anne Hartig Weber (Dybbøl-Skolen) - genopstiller  Nanna Stryhn-Johnsen (Sønderskov-Skolen) - genopstiller  Sten Otterstrøm (Nordals-Skolen) - genopstiller  Dorthe Ovesen (Dybbøl-Skolen) - genopstiller  Jens Jørgensen (Gråsten Skole) - modtager ikke genvalg  Peter Lyck-Damgaard (Humlehøjskolen) - genopstiller  Annette van Buren (Broager Skole) - modtager ikke genvalg
 
Som I kan se, bliver kredsformandsposten ledig. Det har ikke været nogen nem beslutning at træffe. Jeg har haft 12 fantastiske år i Sønderborg Lærerkreds, ikke mindst takket være samarbejdet med jer, men har også altid sagt, at jeg ikke skulle pensioneres fra stillingen som kredsformand.  Jeg bliver 57 næste gang, så hvis jeg skal noget andet, skal det til at være. Jeg har derfor søgt orlov fra min stilling på Broager Skole. I de seneste år har jeg haft en hemmelig hobby, olivenolie, og har besluttet, at jeg nu vil springe ud af skabet og prøve tilværelsen som selvstændig olivenolieimportør 
 
Valget til formands- og næstformandsposten foregår direkte, og heldigvis har vi allerede nu et par kompetente kandidater, som har meddelt, at de ønsker at stille op. Det drejer sig om Nanna StryhnJohnsen, som stiller op som formand, mens Peter Lyck-Damgaard genopstiller som næstformand.  Bliver de valgt, får Sønderborg Lærerkreds et rigtig godt makkerpar i tiden fremover.
 
Vi håber, at mange vil møde op på generalforsamlingen og sætte et stærkt hold til de kommende to år.  Tilmelding til generalforsamlingen sker direkte til din TR, som skal melde tilbage til kredsen senest 27.2.20.
 
Vinterferien Den nærmer sig og dermed er der kollektiv ferie med løn til alle de, som har optjent en sådan. Nyuddannede, som er ansat i dette skoleår og nyansatte, som kommer fra kommuner med en anden kollektiv ferielukning end vores, skal være opmærksomme på, at de kan melde sig ledige i ferien. Læs mere på a-kassens hjemmeside https://laka.dk/nyheder/2020/januar/star-du-uden-lon-i-vinterferien/
 
Ferielukning på kredskontoret Som vanligt holder kredskontoret også lukket i vinterferien. Vi er, som altid, til at få fat i for medlemmer, som har et akut behov for at komme i kontakt med os. Send en mail til 091@dlf.org og beskriv kort, hvad det drejer sig om. Husk at efterlade et telefonnummer, hvis man ønsker at blive ringet op.  . Kontoret lukker fredag den 07.02.20 klokken 13.00, og vi åbner igen mandag den 17. 2.20 klokken 9.00.
 
Rigtig god ferie
 
Annette van Buren Kredsformand, Sønderborg Lærerkreds

Emner

Målgruppe